Iedereen die kan en wil werken werkt

       

Zo ziet onze ideale wereld eruit. 

Ondernemerschap is vaak een mooi alternatief voor werken in loondienst. Wij weten dat als geen ander. Daarom helpen wij mensen, voor wie werken niet (meer) vanzelfsprekend is, obstakels weg te nemen bij het ondernemen. Onze coaches doen dit vanuit eigen ervaringsdeskundigheid.

Benader mij voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek

EBO: waarom?


Bij Expertisecentrum Bijzonder Ondernemen BV vinden we het belangrijk dat mensen, die belemmerd worden in hun functioneren,  kunnen (blijven) ondernemen. Dit heeft te maken met onze kernwaarden zoals gelijkwaardigheid, wederkerigheid, respect en participatie. 

Voor de ondernemers is het belangrijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Voor de maatschappij is het belangrijk te zien en te ervaren dat er diversiteit is. Volledige inclusie ontstaat pas wanneer het door iedereen als normaal ervaren wordt dat mensen met en zonder beperkingen samenleven en -werken in de maatschappij.EBO: wanneer?


Wil je onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap iets voor je is en heb je bijvoorbeeld een uitkering? Dan wordt onze ondersteuning vaak volledig vergoed. 

Ben je al ondernemer en ervaar je door je (chronische) ziekte of beperking obstakels? Wij helpen je op weg vanuit onze ervaringsdeskundigheid. 

Benader mij voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek

Onze opdrachtgevers

 

 

 

 

 


Niels ten Hagen
founder


"Haal voldoening uit je eigen beslissingen en handelingen"