Bezoek college B&W

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle is zeer geïnteresseerd in- en betrokken bij- lokale initiatieven en organisaties. Zij bezoeken daarom geregeld locaties, waar deze initiatieven uitgevoerd worden. Donderdag 30 juni mocht het Expertisecentrum Bijzonder Ondernemen BV de wethouders Filip van As (CU) en Jan Brink (D66) verwelkomen.

Bewust waren de bezoekers uitgenodigd in de woning van directeur Niels ten Hagen. Ondernemen begint, zeker voor ondernemers met een beperking, vaak vanuit huis. Daarnaast hebben de initiatiefnemers van de onderneming er bewust voor gekozen om niet meer kosten dan nodig te maken op het gebied van overhead en accommodatie. Deze keuze is mede gemaakt, omdat een groot deel van de vergoeding voor de cursisten betaald wordt uit overheidsgelden.

​De aanwezige wethouders en beleidsmakers waren zichtbaar onder de indruk van de aanpak en visie. Met name de presentatie van ondernemer en ex-deelnemer aan het opleidingstraject Onbeperkt Zelfstandig, Maickel Geurts ​zorgde voor een concrete inzage in de manier van werken van het Expertisecentrum.