Gastspreker 1: Ewoud Liberg

Het doel van de vrijdag is dat de deelnemers aan de opleiding “onbeperkt zelfstandig” de koppeling zien en beleven tussen de theorie van de afgelopen week en het praktische nut hiervan. Dit wordt gedaan door het uitnodigen van een gastspreker.

Er worden drie zaken van de gastspreker verwacht:
1. De gastspreker presenteert zichzelf en geeft aan wie hij of zij is, hoe en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft gehad. Met andere woorden; het delen van succesverhalen, maar ook welke zaken zijn fout gegaan. Wat waren hiervan de redenen en welke les is hieruit geleerd?
2. De gastspreker bevraagt de deelnemers en geeft opbouwende terugkoppeling op hun plannen.
3. De gastspreker stelt zijn netwerk open op het moment dat de deelnemers als zelfstandig ondernemer van start gaan.

 

9 september 2016: Opleiding onbeperkt zelfstandig

Gastspreker Ewoud Liberg ( http://www.liberg.nl/ )

Het thema van deze week was “Bepaal het toekomstbeeld van je onderneming”

Het toekomstbeeld van een onderneming wordt ten eerste bepaald door het krijgen van klanten; hoe krijg je die en hoe behoud je ze. Ewoud focust zijn verhaal op de twee zaken die bepalen of iemand klant bij je wordt. Los je een probleem op of verhoog je het plezier van een klant? Afhankelijk van de branche waarin je je beweegt, zal de keuze hierin bepalend zijn.

In de groep wil iemand een ICT bedrijf starten. Hier zal in de meeste gevallen het oplossen van een probleem voorop staan. Een ander wil starten met een Surinaams cateringbedrijf. Hier zal eerder het verhogen van plezier de boventoon voeren.

Door het stellen van de juiste vragen door Ewoud worden de deelnemers continue aan het denken gezet.

 


  “Strategie is niet een plan… maar wat je doet.
  Het gaat uiteindelijk niet om structuren, processen en systemen,
  maar om betekenis, leiderschap en verandervaardigheden.”