Opleiding train de trainer

Op 3 oktober 2016 start de LEV Groep in Helmond de opleiding parttime ondernemen (pto). 

Om de kans van slagen voor de deelnemers aan deze pilot zo groot mogelijk te maken is Expertisecentrum Bijzonder Ondernemen BV te Zwolle ingehuurd om haar kennis en vaardigheden te delen. Onderdeel van het traject is het trainen van enkele lokale docenten.

De kracht van de opleidingen van het expertisecentrum ligt in het feit dat de betrokken docenten zelfstandig ondernemer en ervaringsdeskundigen zijn waar het gaat om het opleiden van bijzondere doelgroepen naar zelfstandig ondernemerschap. De LEV Groep onderkent dit en heeft het expertisecentrum daarom verzocht een 'train de trainer programma' te ontwikkelen voor docenten. 

De eerste groep is getraind en klaar om te beginnen.