Gastspreker 2 - Raoul Veldink

Het doel van de vrijdag is dat de deelnemers aan de opleiding “onbeperkt zelfstandig” de koppeling zien en beleven tussen de theorie van de afgelopen week en het praktische nut hiervan. Dit wordt gedaan door het uitnodigen van een gastspreker.

Er worden drie zaken van de gastspreker verwacht:
1. De gastspreker presenteert zichzelf en geeft aan wie hij of zij is, hoe en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft gehad. Met andere woorden; het delen van succesverhalen, maar ook welke zaken zijn fout gegaan. Wat waren hiervan de redenen en welke les is hieruit geleerd?
2. De gastspreker bevraagt de deelnemers en geeft opbouwende terugkoppeling op hun plannen.
3. De gastspreker stelt zijn netwerk open op het moment dat de deelnemers als zelfstandig ondernemer van start gaan.

 

16 september 2016: Opleiding onbeperkt zelfstandig

Gastspreker Raoul Veldink ( http://raoulveldink.nl/ )

Het thema van deze week was “Geef je onderneming vorm”

Raoul is sinds 2007 zelfstandig ondernemer en vertelt gedreven over zijn bewondering voor Disney en het maximale niveau van klantbeleving dat zij hebben weten te bereiken. Als je als ondernemer veel succes wilt hebben, moet je zorgen dat de verwachtingen die een (potentiële) klant van je heeft zoveel mogelijk worden overtroffen.

De deelnemers werden voorzien van goede tips, maar vooral uitgedaagd na te denken over hoe zij de verwachtingen van hun toekomstige klanten gaan overtreffen. 

 Op zoek naar jouw Focus? 

 Je weet wie je bent.
 J
e weet wat ze van je vinden.
 Je doet waar je goed in bent.

 Waar gaat het om? Kennis en zelfinzicht