Gastspreker René Brouwer

Het doel van de vrijdag is dat de deelnemers aan de opleiding “onbeperkt zelfstandig” de koppeling zien en beleven tussen de theorie van de afgelopen week en het praktische nut hiervan. Dit wordt gedaan door het uitnodigen van een gastspreker.

Er worden drie zaken van de gastspreker verwacht:

1. De gastspreker presenteert zichzelf en geeft aan wie hij of zij is, hoe en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft gehad. Met andere woorden; het delen van succesverhalen, maar ook welke zaken zijn fout gegaan. Wat waren hiervan de redenen en welke les is hieruit geleerd?
2. De gastspreker bevraagt de deelnemers en geeft opbouwende terugkoppeling op hun plannen.
3. De gastspreker stelt zijn netwerk open op het moment dat de deelnemers als zelfstandig ondernemer van start gaan.

 

28 oktober 2016: Opleiding onbeperkt zelfstandig

Gastspreker is René Brouwer van CRMmail ( http://crmmail.nl/ )

Het thema van deze week was “Zorg voor je klant.”

René is 35 jaar geleden begonnen als commercieel werknemer in de uitzendbranche. Dit was werk wat bij hem paste. Het plaatsen van mensen bij werkgevers en daar tegelijkertijd de personeelsbehoefte oplossen werd door René ervaren als dankbaar werk.

De stap naar zelfstandig ondernemerschap werd door René genomen, nadat hij bij zichzelf dacht: “Wat ik voor een ander verdien, kan ik ook voor mezelf verdienen.” Het ging hem voor de wind. Zijn bedrijf groeide en groeide, maar dit eiste ook zijn tol.

Nu heeft René bewust gekozen voor een kleinere organisatie.


 De stappen in het verkoopgesprek volgens René:

 Begin een gesprek met een positieve opening
 Stel open vragen
 Peil de behoefte van je gesprekspartner
 Zorg voor de juiste informatie overdracht
 Geef feedback
 Durf de deal te sluiten