Gastspreker Margriet Twist

Het doel van de vrijdag is dat de deelnemers aan de opleiding “onbeperkt zelfstandig” de koppeling zien en beleven tussen de theorie van de afgelopen week en het praktische nut hiervan. Dit wordt gedaan door het uitnodigen van een gastspreker.

Er worden drie zaken van de gastspreker verwacht:

1. De gastspreker presenteert zichzelf en geeft aan wie hij of zij is, hoe en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft gehad. Met andere woorden; het delen van succesverhalen, maar ook welke zaken zijn fout gegaan. Wat waren hiervan de redenen en welke les is hieruit geleerd?
2. De gastspreker bevraagt de deelnemers en geeft opbouwende terugkoppeling op hun plannen.
3. De gastspreker stelt zijn/haar netwerk open op het moment dat de deelnemers als zelfstandig ondernemer van start gaan.


18 november 2016: Opleiding onbeperkt zelfstandig

Gastspreker is Margriet Twisterling - Twist Ontwerp http://www.twistontwerp.nl/

Het thema van deze week was “Huisstijl”

Margriet begint met uitleg over de werking van het brein. Hoe worden wij mensen beïnvloed door ons brein?

Ze neemt ons mee naar het prille begin van het leven (500 miljoen jaar geleden) en beschrijft  de werking van het reptielenbrein. Hiermee nemen we impulsieve beslissingen. Daarna komt het limbisch systeem, dat regeert onze emoties. Pas in de laatste ontwikkeling van het brein is de neocortex gevormd. Dit deel van de hersenen gaat over onze ratio en het vermogen naar de toekomst te kijken. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen keuzes maken met het reptielenbrein en limbisch systeem. Daarna bedenken we er rationele redenen bij om de keuze te verantwoorden. Beleving en emoties zijn dus de belangrijkste elementen waarop mensen voor jouw aanbod gaan kiezen. Nu we dit weten, kunnen we deze kennis toepassen op onze marketinginstrumenten, vertelt Margriet.

Kleuren bepalen voor 80% hoe we ervaren wat we zien. De beleving van kleuren is universeel. Rood is bijvoorbeeld een actie kleur, zwart wordt als elegant ervaren. Het belang van het kiezen van de juiste kleuren en een lettertype dat past worden uitvoerig behandeld.

Margriet laat de deelnemers een moodboard samenstellen en legt uit hoe dit kan worden vertaald naar de juiste huisstijl.

De deelnemers laten zich helemaal gaan en bedanken Margriet voor hun nieuwe inzichten.


  Quotes van Margriet:

  

   Iets zien doet iets met ons. Eerst voelen, dan denken
  Onze emoties beïnvloeden onze beslissingen
  Kleuren bepalen 80% van ons koopgedrag.