Gastcollege Windesheim "ondernemen in het sociaal domein".

Gastcollege Windesheim
Niels ten Hagen, directeur van Expertisecentrum Bijzonder Ondernemen (EBO) BV, was 9 mei 2018 uitgenodigd om deeltijdstudenten bij Hogeschool Windesheim iets te vertellen over ondernemen in het sociaal domein. Het werd ook deze studenten al snel duidelijk dat ondernemen voor bepaalde doelgroepen een uitstekend alternatief is voor werken in loondienstverband. Vooral waar het gaat over het zelf indelen van je tijd, wanneer je belastbaarheid geen 40 uur aaneengesloten aankan.