Ondernemersaftrek 2022

De afbouw van de zelfstandigenaftrek gaat de komende jaren gestaag door, zo is bevestigd in de Prinsjesdag-stukken. Nu is dit belastingvoordeel voor onder meer zzp'ers nog € 6.670, maar in 2036 is daar nog maar € 3.240 van over.
Een ondernemer voor de inkomstenbelasting komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Daarvoor moet een zelfstandige normaliter 1.225 uur per jaar aan zijn onderneming besteden. Dankzij onder meer de zelfstandigenaftrek betaalt een zzp'er minder belasting over zijn winst.
De overheid is al langer bezig met het afbouwen van dit voordeel voor zelfstandigen, onder meer om de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. Aanvankelijk zou de aftrek dalen naar € 5.000, maar vorig jaar tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet de afbouw versneld. Dat tijdpad is nu bevestigd in de begroting voor 2022. Tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 360 verlaagd, en in 2028 zakt de aftrek met € 390. Vanaf 2029 gaat er dan nog jaarlijks € 110 vanaf, waardoor de de aftrek uiteindelijk in 2036 op € 3.240.