Skip to main content

Je koers bepalen

Je persoonlijke ondersteuningsbehoefte staat centraal. Elk coachtraject is maatwerk. Je passie en kwaliteiten vormen het uitgangspunt. Vanuit die kwaliteiten en passie wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Stap voor stap komen alle aspecten van ondernemen aan de orde en wordt een realistisch en duurzaam ondernemingsplan gevormd.

Gedurende het coachtraject wordt zowel aandacht besteed besteed aan de zakelijke kant van het ondernemerschap als aan je persoonlijke ontwikkeling.


Expertisecentrum Bijzonder Ondernemen BV werkt op basis van drie principes:

De basisbehoeften van orthopedagoog Luc Stevens
1. De behoefte aan waardering: anderen waarderen mij en willen met mij omgaan.
2. De behoefte aan autonomie: ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.
3. De behoefte aan competentie: ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen

Ikigai
Zie afbeelding. 

De leerlijn van het Certificaat Ondernemerschap (zeven werkprocessen).
1. Bepaal het (toekomst) beeld van je onderneming
2. Geef je onderneming vorm
3. Positioneer je onderneming
4. Inkoop van producten en diensten
5. Regel je financiën
6. Bewaak je financiën
7. Vind en behoud klanten | opdrachten